Rrushi që ka degë jeshile është i freskët, ndërsa rrushi me degë më të errëta është i moçëm.