Kuptimi i ëndrrave nuk është ai që e shohim në ëndërr – Nëse ëndrroni për një çështje të caktuar, nuk do të thotë çdoherë që ëndrra ka të bëjë me atë çështje. Ëndrrat flasin me një gjuhë të thellë simbolike. Mendja e pavetëdijshme mundohet të krahasojë ëndrrën me diçka tjetër, diçka të ngjashme.