Në secilin tempull në Egjiptin e lashtë, Faraoni ishte dashur që të kryente detyrat e priftit më të lartë, mirëpo këtë vend zakonisht e merrte kryesuesi i priftërinjëve.