Në mënyrë që t’i mbajë largë tij mushkonjat, Pepi II-të i Egjiptit gjithmonë ka mbajtur aty aftër disa robër të zhveshur, trupat e të cilëve kanë qenë të lyer me mjaltë.