NVO “SOKRAT”

12.09.17 11:41


Razvoj demokratije i poštovanje ljudskih prava na Kosovu, bio je cilj osnivača NVO “SOKRAT” u Partešu, koji već šest meseci svoje ideje sprovode u dela. “SOKRAT” (Social Knowledge for Real Accountability and Transparency) osnovali su mladi ljudi, studenti željni promena u svom kraju.

Stefan Stojanović (20), student Američkog Univerziteta na Kosovu, Nikola Vasić (22), student Ekonomskog fakulteta, Slađan Mitrović (22), student Prirodno-Matematičkog Fakulteta – odsek Informatika i Danijel Trajković (23), student fakulteta Zaštite na radu, odlučni u svojoj nameri prelaze sa reči na dela.

“Da bi postigla svoje ciljeve nevladina organizacija SOKRAT preduzima sledeće vrste aktivnosti: povećavanje svesti kod mladih o važnosti poštovanja svih nacija na Kosovu, izgranja kapaciteta mladih iz manjinskih zajednica kroz treninge, zastupanja, lobiranja, antikorupcije, zastupanje interesa mladih na lokalnom i centralnom nivou, uključenja mladih u proces donošenja odluka, organizovanje debata sa predstavnicima lokalnih institucija o problemima i pravima mladih”, ističu ovi mladi ljudi.

“Pohađali smo seminare o radu civilnog sektora koje je organizovala nevladina organizacija CSD iz Gračanice i imamo određeno iskustvo sa radom u civilnom sektoru. Shodno tome, došli smo na ideju da ove godine formiramo NGO koji bi delovao prevashodno u Opštini Parteš, a kasnije i u regionu”, napominje Stefan Stojanović. Nevladina orgnizacije SOKRAT trenutno broji desetak članova, uzrasta od 16 do 24 godine.

“Trenutno radimo na projektu “Jačanje civilnog sektora i učešća mladih u procesu donošenja odluka” finansiranog od strane Američke ambasade u Prištini, kao deo programa Youth for Justice (Y4J) implementiranog od strane organizacije Youth Initiative for Human Rights (YIHR). U sklopu projekta radimo na podučavanju mladih 16-20 godina o izbornom procesu, kao jednom od direktnih procesa donošenja odluka. Razgovaramo o problemima mladih u Opštini Parteš, organizujemo debate sa predstavnicima lokalne samouprave i sa njima razgovaramo o potencijalnim rešenjima za probleme mladih”, ističu iz SOKRAT-a.

Nezaposlenost navode kao gorući problem, ali su sa predstavnikom lokalne samouprave dogovorili da u narednom periodu Opština Parteš više pažnje posveti mladim ljudima, dok će predstavnici NVO “SOKRAT” biti spona između opštine i mladih, istovremeno će zastupati njihove interese, kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou.

“Iako se trudimo da, koliko često je u našoj moći, organizujemo raznorazne kulturne manifestacije i sportske aktivnosti kako bi razbili tu neku monotoniju u našem kraju, uvek postoji želja i volja za konstantnijim aktivnostima pri kojim bi aktivirali više mladih iz zajednice, a samim tim i bar privremeno, kroz projekte, uposlili nekog od njih”, odlučni su ovi mladi vredni ljudi koji svojim sugrađanima poručuju: “Aktivirajte se i dođite sa idejama kako bi na bilo koji način poboljšali trenutnu situaciju, kakva god ona trenutno jeste”.

NVO SOKRAT