BISEDO ME PSIKOLOGËT SHKOLLORË!

22.05.2020

Krahas vështirësive dhe kufizimeve të shumta të cilat i kemi përjetuar gjatë muajve të fundit si pasojë e COVID-19, të gjithë ne kemi qenë edhe dëshmitar të shumë zhvillimeve pozitive. Një prej gjërave pozitive që është vërejtur gjatë kësaj kohe është solidarizimi që njerëzit në mbarë botën e kanë treguar për njëri-tjetrin. Rasti më i ri i solidarizimit të tillë vjen nga psikologët shkollor nga Komuna e Prishtinës.
Mësimi online gjatë pandemisë COVID-19 është shoqëruar me sfida të shumta për nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit. Për ta lehtësuar përballimin e këtyre sfidave, nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit tani e tutje do të kenë mundësinë që të kërkojnë edhe ndihmën e drejtpërdrejt të psikologëve të shkollës përmes faqes https://shendetimendor.uni-pr.edu/. Qytetarët do të mund të këshillohen me psikologët shkollorë çdo të mërkurë prej orës 13:00 deri në orën 01:00 pas mesnate.