AFRIČKI PUŽ🐌

21.11.2023

Džinovski afrički kopneni puž je vrsta čije ljušture (kućica) često dostižu dužinu do 18 centimetara i prečnik od 9 centimetara u najširem delu. U prirodi su zabeleženi primerci sa ljušturama dimenzija 30×15 centimetara i teški 2 kilograma, što ih čini najvećim kopnenim puževima na planeti.

Nastanjuje obalni pojas Zapadne Afrike, do 300 kilometara u kopno. Teritorije država Sijera Leone, Liberija, Obala slonovače, Togo, Benin, Gana i Nigerija.

Smatraju se potencijalno ozbiljnim štetočinama, invazivnom vrstom koja može naneti velike štete u agrikulturi, prirodnim staništima, zdravlju ljudi i trgovini.

Kao i svi puževi, džinovski afrički kopneni puž je hermafrodit, što znači da ima i muške i ženske polne organe. Svaki puž može da snese do 1.200 jaja godišnje. Ovaj puž predstavlja važan izvor proteina u ishrani nekih zapadno-afričkih etničkih grupa. Ova vrsta takođe ima i potencijal za komercijalni uzgoj.

NEW MAGAZINE