AKADEMIJA KAN – SAVREMENA PREDAVANJA ZA SAVREMENE ŠKOLE

02.07.2020

Širenje pandemije COVID-19 nesumnjivo je ukazalo na potrebu da se učenje odvija korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije (IKT), ili, jednostavno rečeno, učenje na daljinu i putem Interneta. S obzirom na to da je prelazak sa tradicionalnog na onlajn učenje bio neočekivan i krajnje radikalan, još uvek nemamo konačnu ocenu njegovog uspeha. Međutim, jedno je sigurno – dodavanje novih nastavnih metoda tradicionalnoj nastavi korišćenjem IKT-a je standard budućnosti. Da bismo bolje razumeli važnost tehnologije za učenje u budućnosti, u ovom izdanju ćemo govoriti o jednom od najuspešnijih izvora na Internetu, koji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koriste mnogi studenti, nastavnici, pa čak i škole kao dodatni alat, pomagač, ali i tragač kako bi osigurali najveći mogući uspeh učenika. Ovaj alat se zove Akademija Kan (engl. Khan Academy).

 

Šta je Akademija Kan?

 

Akademija Kan je neprofitabilna Internet stranica koja se lako koristi. Napravio ju je Salman Kan i sadrži oko 3400 video predavanja koja pomažu učenicima da uče, nudi interaktivne testove, kao i programe putem kojih nastavnici mogu pratiti napredak učenika. Ova stranica je izvorno napravljena sa ciljem da pomogne onima koji žele samo-stalno da nauče nove stvari, ali je ubrzo postala fantastično nastavno sredstvo. Akademija Kan nudi pomoću raznim predmetima, kao što su matematika, ekonomija, umetnost i računarstvo. Otvorena je i dostupna svima, pa je to program koji svima može pomoći u učenju. Treba napomenuti da se na ovoj Internet stranici većmogu naći materijali prevedeni na srspki jezik.

 

Zašto je Akademija Kan dobar alat za učenje?

 

Kako smatra idejni tvorac ove akademije, Salman Kan, stari načini nastave nisu više tako efikasni kao što su bili. Škole ne mogu da nastave da okupljaju učenike po uzrastu i da ih pune informacijama u nadi da će svi učiti istim tem-pom. Iako grupisanje po uzrastu nije aspekt koji bi trebalo da menjaju, način izvođenja nastave bi, naravno, trebalo modernizovati. Neke škole već  koriste video snimke sa ove Internet stranice kako bi deca mogla da uče kod kuće gledajući ih, a za vreme nastave radila „domaće zadatke” i vežbe. Na ovaj način im se pruža mogućnost da uče svojim tempom. To deci omogućava da više vremena provedu na temama koje teže razumeju i da brzo pređu teme koje razumeju.

 

Akademija Kan ne zamenjuje nastavu, ali pomaže učenicima koji zaostaju da se poboljšaju pre nego što dođe vreme za ispite. Kroz nju se učenici mogu pripremiti za predmet koji će se predavati u školi, tako da nastavnik posveti manje vremena držanju predavanja, a više individualnom radu sa decom. Stručnjaci za obrazovanje kažu: „Već godinama se učitelji žale da su umorni od predavanja prosečnim učenicima, jer najboljim dosadi dok ponavljaju predavanja.

 

Međutim, oni koji zaostaju, ne razumeju nove teme. Stoga je korišćenje Akademije Kan savršen način da se to promeni.” Akademija Kan ima mnogo pozitivnih strana, čak i ako je škole koriste, jer, osim što je za sve besplatna za upotrebu, ova Internet stranica poseduje i mnogo alata koji je čine vrlo pogodnom za upotrebu u učionici.

 

Kako nastavnici mogu da koriste Akademiju Kan?

 

Kada koriste ovaj izvor na Internetu, nastavnici se mogu registrovati kao “treneri” i sa ove pozicije uključiti u učenje svojih učenika. U ovom slučaju, oni mogu da vide koliko vremena svaki učenik provede za svaku temu posebno, ali i kao celinu. Shodno tome, mogu stvoriti bolju sliku o napretku svakog učenika. Nastavnici se takođe mogu baviti motivisanjem učenika, nudeći nagrade za postignuća. Drugim rečima, Akademija Kan pruža laku priliku za nagrađivanje uspeha, za šta stručnjaci kažu da je jedan od najboljih načina da se poveća učešće i motivacija učenika.

 

Koji su nedostaci Akademije Kan?

 

Kao što smo pomenuli na početku, Akademija Kan, kao i svaki drugi sličan izvor, nije zamišljena kao potpuna zamena za tradicionalno učenje i nastavnike, već samo kao dopuna i olakšavanje rada nastavnika. Ako deca imaju odrešene ruke, mogu se naći u situacijama koje im dozvoljavaju da zloupotrebe tu slobodu i samim tim se ne uključe u učenje.  Zato je uloga nastavnika od vitalnog značaja, kako bi deca iskoristila ovaj izvanredan alat što je više moguće.

 

Šta je zaključak?

 

Bez sumnje, mlađe gener-acije pozdravljaju upotrebu tehnologije tokom nastave. Akademija Kan nudi mnogo mogućnosti nastavnicima i učenicima kako bi ovaj vitalni proces bio lakši za razumevanje, ali i zabavniji. Trenutno ga ne koriste sve škole, nastavnici, ili učenici, ali ovaj izvor ima potencijal da se jednog dana raširi i pomogne obrazovanju širom sveta.

NEW MAGAZINE