BUDITE OPREZNI NA INTERNETU

10.05.2022

Internet je postao važan deo svakodnevnog života svih ljudi bez obzira na njihov društveni status, pol ili starost. U stvari, prema najnovijim dostupnim onlajn podacima, i starije generacije su počele više da komuniciraju na internetu. Pružanje većine usluga i snabdevanje robom se sve više oslanja na internet, posebno od izbijanja pandemije Kovida-19. Međutim, morate biti svesni da je uprkos brojnim koristima, prednostima i udobnostima koje Internet pruža, on takođe doveo do pojave nekih novih vrsta kriminala, opšte poznat kao sajber kriminal.

 

Šta je sajber kriminal?

Sajber kriminal se definiše kao svaka kriminalna radnja koja podrazumeva korišćenje računara, umreženog uređaja ili mreže. Drugim rečima, sajber kriminal se odnosi na zločine kada se računar ili drugi elektronski uređaji kao što su telefoni i tableti koriste za izvršenje zločina ili kada su ovi uređaji predviđene mete. Prema ekspertima za kompjutersku bezbednost, važno je da zapamtite da sajber kriminalci mogu da budu pojedinci, organizovane kriminalne grupe i frakcije koje sponzoriše država. Shodno tome, i vrste sajber kriminala se razlikuju, iako se većina sajber kriminala sprovodi radi finansijske dobiti od strane napadača. Specifični tipovi sajber kriminala uključuju sledeće: sajber iznude, neovlašćeno korišćenje tuđeg hardvera za rudarenje kriptovaluta – takozvani cryptojacking, krađa identiteta, prevare sa kreditnim karticama, piratski softver, pa čak i sajber nasilje.  Ako želite da pročitate više o ovim vrstama kriminala i načinu na koji se oni vrše, pratite sledeći broj Magazina 4You.

 

Zašto bi sajber kriminal trebao biti važan za vas? Kosovska policija objašnjava.

 

U većini slučajeva, informacije i podatke koji su sajber kriminalcima potrebni da počine svoje zločine dobrovoljno daju njihove žrtve. Ovo se dešava zbog toga što korisnici Interneta ne vode računa u dovoljnoj meri o svojoj bezbednosti na Internetu, kao i zbog njihovog nedovoljnog poznavanja ovih tehnologija. Čini se da je još jedan faktor koji doprinosi tome su mladi korisnici interneta. Prema rečima g. Fadilja Avdilija iz Kosovske policije, tinejdžeri (12 do 20) su najaktivniji korisnici interneta na Kosovu. Zbog toga je važno da počnete da učite kako da bezbedno koristite Internet i kako da zaštitite svoje privatne informacije onlajn.

 

Sve što se jednom objavi, zauvek ostaje na mreži

Sve što objavite ili postujete ostaje zauvek, a šteta do koje može doći je često nepopravljiva. Stoga je, imperativ da pokažete istu opreznost na mreži kao, recimo, kada vas na ulici zaustavi stranac i zatraži od vas lične podatke. Ove dve radnje su iste, samo što u jednom slučaju dajete sve od sebe da zaštitite svoje podatke, ali sa druge potpuno zanemarujete svoju bezbednost na mreži i dajete te informacije strancima. Dakle, prestanite da budete nemarni i preuzmite kontrolu nad svojim aktivnostima i radnjama na mreži. Da bi to uradili, g. Avdilji preporučuje sledeća pravila:

 

  • Pažljivo surfujte internetom – Vreme koje provodite na mreži trebalo bi da prati vaše stvarne potrebe za istraživanjem, učenjem, razgovorom sa prijateljima i porodicom, pa čak i igranjem igrica. Nemojte pretraživati stranice koje vam se čine sumnjivim. Ispitajte bilo koji link na različitim platformama društvenih mreža.

 

  • Prijavite bilo koji video i fotografiju seksualnog zlostavljanja dece – Proizvodnja, preuzimanje, posedovanje i distribucija video zapisa i fotografija seksualnog zlostavljanja dece je krivično delo. Stoga, ne samo da treba da odbijete da se bavite takvim materijalima, već ako naiđete na njih obavestite svoje roditelje ili staratelje, kako bi oni mogli odmah da obaveste Kosovsku policiju.

 

  • Prijavite maltretiranje na mreži – Nikada ne zaboravite, Internet nije ograničen samo na virtuelni svet. To je u velikoj meri deo stvarnog sveta i maltretiranje putem interneta ima ozbiljne posledice po druge i vas. Ako vas maltretiraju, razgovarajte sa svojim roditeljima i nastavnicima.

 

  • Budite oprezni sa kim komunicirate na mreži – Morate da zapamtite da mnogi ljudi na mreži, često nisu oni za koje kažu da jesu. Pre nego što se sprijateljite sa nekim na mreži, uverite se da imate dovoljno informacija o njima. Nikada nemojte pristajati da se fizički upoznate sa nekim koga ste upoznali na mreži, a da o tome ne obavestite roditelje.

 

  • Ispitajte sumnjive poruke – Najjednostavniji način da identifikujete bilo koju sumnjivu poruku jeste da zapamtite da treba da ignorišete svaku onlajn ponudu koja je previše dobra da bi bila istinita. Pored toga, tokom onlajn kupovine koju su ovlastili vaši roditelji ili staratelji, uverite se da posećujete ispravnu zvaničnu stranicu. Pravopisne greške su jedan od najčešćih načina da se otkriju lažni sajtovi i proizvodi.

 

ZLATNO PRAVILO

Uvek budite oprezni na Internetu i prema svima se ophodite sa poštovanjem koje biste voleli da i oni ukažu vama.

 

“Budite oprezni dok ste na Internetu. Zaštitite svoje lične podatke i čuvajte se bilo kakvih prevara ili zahteva koji bi mogli da ugroze vašu privatnost. Razgovarajte sa svojim roditeljima ili starateljima o bilo kakvoj promeni u vašim uobičajenim aktivnostima na Internetu kako biste izbegli rizik od izlaganja ljudima sa lošim namerama“, Baki Keljani (Baki Kelani), portparol Kosovske policije.

NEW MAGAZINE