DANI EVROPSKE BAŠTINE: BAŠTINA I OBRAZOVANJE

21.09.2020

Tokom vikenda za nama (19. i 20. septembra) u Parizu su se slavili Dani evropske baštine (European Heritage Days – EHD). EHD se obeležava širom Evrope između avgusta i oktobra i od 1999. godine radi se o zajedničkoj akciji Saveta Evrope i Evropske komisije. Najpoznatiji je kulturni događaj sa učešćem građana u Evropi. Do kraja oktobra očekuje se organizovanje ukupno do 70.000 događaja (sa 30 miliona očekivanih posetilaca) kako bi se pomoglo u podizanju svesti o vrednosti zajedničkog nasleđa i potrebi njegovog očuvanja za sadašnje i buduće generacije.

 

U vreme Dana evropske baštine otvaraju se vrata brojnih objekata kulturnog nasleđa, lokaliteta, institucija, kako bi građani uživali u posetama i upoznavanju zajedničke kulturne baštine i aktivno uključili u zaštitu i unapređenje baštine.

 

Za ovogodišnje izdanje, EHD slave ulogu obrazovanja u nasleđu i ulogu nasleđa u obrazovanju. Nasleđe obrazovanja je bogat izvor za učenje, ali i način da se sagleda zajednička prošlost u mnogim tradicijama. Tako je, na primer, latinski jezik igrao veliku ulogu u životu srednjovekovnih naučnika širom Evrope, ali se i danas koristi kao jezik za zakone, nauku, tehnologiju, i čitav je niz obrazovnih veza koje se šire i preko evropskih granica.

 

„Dani evropske baštine nude svim građanima jedinstvenu priliku da bolje razumeju kako nas kultura okuplja. Kultura i kulturno nasleđe su suštinski faktor društvenog i ekonomskog razvoja, kao i važan alat za stvaranje klime pogodne za međusobno razumevanje evropske kulturne raznolikosti i bogatstva. Obrazovanje je uvek bilo ključni deo Dana evropske baštine i uključuje ga u sve aspekte programa,” rekla je generalna sekretarka Saveta Evrope, Marija Pejčinović-Burić.

 

Kako pandemija COVID-19 i dalje traje, ovogodišnja sezona EHD-a obuhvata širok spektar digitalnih događaja, u obliku video zapisa, galerije fotografija, virtuelnih poseta, audio emisija na zahtev, blogova, vebinara, priča o mestima koja su i koja će biti predstavljena onlajn.

 

Na zvaničnoj Internet stranici EHD-a možete tako, na primer, da saznate više o štavljenju riblje kože u Švedskoj, tkanju pletenih košara u Portugalu, ili izradi srednjovekovnih pločica u Engleskoj… Na istoj Intenret stranici možete da pretražite i događaje koji predstoje, a koji se održavaju širom Evrope.

 

Obeležavanje EHD pokrenuo je Savet Evrope 1985. godine u Francuskoj, a od 1999. godine se ovi dani organizuju kao zajednička inicijativa Evropske komisije i Saveta Evrope. EHD podižu svest o nasleđu, kako materijalnom, tako i nematerijalnom, što je pomoglo da se kroz istoriju oblikuje kultura ljudi, promovišući na taj način razumevanje prošlosti kako bi se bolje oblikovala budućnost. Baština govori o predmetima i mestima, značenjima i upotrebama koje im ljudi pridaju i vrednostima koje predstavljaju.

 

Cilj EHD-a je da povećaju razumevanje zajedničke evropske prošlosti, podstaknu uvažavanje tradicionalnih vrednosti i podstaknu nove prakse očuvanja nasleđa i obrazovanja. Kulturno nasleđe je takođe ključna tema u okviru Kreativne Evrope, programa EU za kulturne i kreativne sektore, koji podržava Evropski okvir za akciju o kulturnom nasleđu, usvojen decembra 2018. godine, kako bi se osigurao dugoročni uticaj Evropske godine kulturnog nasleđa.

NEW MAGAZINE