DVE DECENIJE POLICIJE U ZAJEDNICI

17.06.2022

Policija u zajednici je poznata kao novi koncept u Kosovskoj Policiji(KP). Mada se prilično uspešno sprovodi već skoro dve decenije. Danas je to filozofija i organizovana strategija u Kosovskoj Policiji. Promoviše napore zasnovane na partnerstvu i saradnji između naroda i policije. Pomaže u identifikovanju problema za sprečavanje i rešavanje zločina. Ima za cilj da umanji strah od kriminala i spreči negativna iskustava u zajednici, poboljšavajući svačiji kvalitet života.

Policija u zajednici: neophodnost

Po rečima kapetana Saliha Dragidele, Kosovska Policija je počela da sprovodi prvi program policije u zajednici 2002. godine sa ciljem da učini Kosovo bezbednijim i sigurnijim mestom. Cilj ovog programa je bio da se razviju novi odnosi i promovišu postojeći odnosi između zajednice i policije. Ovaj program se takođe bavi još jednim problemom sa kojim se suočava društvo na Kosovu. U to vreme, Kosovo je imalo nasleđe nepoverenja i nedostatka saradnje zajednica sa policijom. Takve okolnosti zahtevale su ne samo efikasnu i istinsku policijsku službu, već i povećanje aktivne saradnje svih ljudi na Kosovu, jer su najveći deo vremena bili uplašeni i nisu verovali policiji.

Policija i ljudi, partneri po pitanju unapređenja blagostanja  

Policija u zajednici balansira reaktivne odgovore koji se tiču poziva na službu sa proaktivnim rešavanjem problema tako što se fokusira na pronalaženje uzroka i lakših i težih krivičnih dela. Rad policije u zajednici zahteva da policija i zajednica rade zajedno kao partneri u sprečavanju i rešavanju problema za unapređenu dobrobit za sve, rekao je kapetan Dragidela. Takođe je nastavio sa isticanjem nekih od glavnih pogodnosti a koji se tiču implementacije koncepta policije u zajednici.

  • Zajednice lakše prenose svoje brige policiji, a to može poboljšati prevenciju kriminala.
  • Unapređenje partnerstva, a samim tim, povećanje poverenja od strane javnosti.
  • Dopunjujući rad policije u zajednici, druge institucije mogu uštedeti svoje resurse koji se tiču rešavanja problema.
  • Zdrav odnos između policije i javnosti može mobilisati potonju da poštuje zakon.

Svi policijski službenici su deo policije u zajednici

Rad Policije u zajednici se danas razlikuje od ranijeg koncepta koji je sprovodila Kosovska Policija, jer su sada svi policajci deo policije u zajednici. Kosovska Policija se sada zasniva na sektorskom radu i Lokalnim Komitetima za Javnu Bezbednost (LKJB) za ostvarivanje aktivnosti u partnerstvu sa zajednicom.

Poverenje i podrška Kosovskoj Policiji

Bezbednost je osnovna funkcija i jedan od najvažnijih aspekata svakog demokratskog društva. Svakodnevna osećanja i odluke su takođe pod uticajem niza problema vezanih za bezbednost. Zbog toga je kapetan Dragidela zamolio javnost da veruje i podrži Kosovsku Policiju, u cilju sprečavanja zločina, identifikovanja kriminalaca i prijavljivanja zločina i drugih iskustava koja štete zajednici i kao rezultat toga celom društvu.

Lokalni Komiteti za Javnu Bezbednost(LKJB) su savetodavna tela Kosovske Policije(KP) koja identifikuju, adresiraju i rešavaju probleme lokalne zajednice. Uloga KP u LKJB je od vitalnog značaja. Svaki LKJB ima predstavnika policije koji će redovno prisustvovati sastancima koje organizuju i vode šefovi LKJB. Ovde se razmenjuju informacije između LKJB i KP, i prenosi se zabrinutost zajednice, a istovremeno se unapređuje saradnja i komunikacija sa zajednicom.

 

Škola Kosovske Policijske Službe je preteča Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost. Osnovana je u septembru 1999. godine od strane Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju (OEBS). Njen cilj je bio stvaranje moderne policije koja bi poboljšala poverenje u vladavinu prava.

NEW MAGAZINE