ELEKTRIČNA PROTIV BENZINSKIH VOZILA

08.07.2022

 

Kako električni automobili postaju sve popularniji, čovečanstvo ponovo mora da bira između električnih i benzinskih vozila. Kažemo ponovo jer električna vozila nisu izum 21. veka.  U stvari, uvedeni su pre više od 100 godina, u isto vreme kada i benzinski motori. Čak štaviše, u početku su električna vozila bila omiljeni izbor.

Rođenje električnog vozila

Teško je tačno odrediti ko je pronalazač ili u kojoj zemlji je izmišljen prvi električni automobil. Umesto toga, to je bio niz otkrića – od baterije do elektromotora – tokom početka 19-og veka koji su doveli do prvog električnog vozila na putu. U SAD je prvi uspešan električni automobil debitovao oko 1890.godine. Ovo vozilo za šest putnika i sposobno da postigne najveću brzinu od 14 milja na sat bilo je malo više od elektrificiranog karavana, ali je pomoglo da se podstakne interesovanje za električna vozila. Tokom narednih nekoliko godina, električna vozila različitih proizvođača automobila počela su da se pojavljuju širom Sjedinjenih Američkih Država, a do početka 20-og veka električni automobili su činili oko trećinu svih vozila na putu.

Rani uspon i pad električnog automobila

Na prelazu iz 20. veka konj je i dalje bio osnovni način prevoza. Međutim, ljudi su se sve više oslanjali na novoizmišljeno motorno vozilo – koje je bilo dostupno u parnoj, benzinskoj ili električnoj verziji – za potrebe njihovog ličnog prevoza.

Para je bila oproban izvor energije, ali nije bila veoma praktična za lična vozila. Parna vozila su zahtevala dugo vremena za pokretanje i bilo ih je potrebno dopunjavati sa vodom, što je ograničavalo njihov domet. Tako se fokus premestio prema električnim i benzinskim vozilima. Električni automobili nisu imali nikakvih problema povezanih sa parom ili benzinom. Bili su tihi, laki za vožnju i nisu emitovali neprijatna isparenja kao drugi automobili tog vremena. Električni automobili su brzo postali popularni među gradskim stanovnicima, a posebno među ženama. Bili su savršeni za kratka putovanja po gradu, a kako je sve više ljudi dobijalo pristup struji, postalo je lakše puniti električne automobile, što je doprinelo njihovoj popularnosti u svim sferama života. Njujork je čak imao flotu od više od 60 električnih taksija.

Do početka 20-og veka električni automobili su činili oko trećinu svih vozila na putu. Još interesantnija je činjenica da je prvi automobil koji je napravio svetski poznati proizvođač automobila Porše bio na električni pogon i da ga je dizajnirao i razvio lično Ferdinand Porše. Tomas Edison, jedan od najplodnijih svetskih pronalazača, smatrao je da su električna vozila superiorna tehnologija i radio je na izgradnji bolje baterije za električna vozila. Čak je i Henri Ford, koji je bio prijatelj sa Edisonom, udružio sa njim kako bi istražio opcije za jeftin električni automobil 1914. godine. Ipak, masovno proizvedeni „Model T“ Henrija Forda zadao je udarac električnom automobilu. Predstavljen 1908. godine, „Model T“ je učinio automobile na benzin široko dostupnim i pristupačnim. Tokom narednih 30-ak godina, električna vozila su ušla u neku vrstu mračnog doba sa malim napretkom u tehnologiji.

Briga o životnoj sredini pokreće električna vozila napred

Klimatske promene su jedan od najvećih izazova koji se nadvijaju nad čovečanstvom. S obzirom da se ledeni vrhovi tope ubrzanim tempom, dok zemlje širom sveta doživljavaju drastičnu promenu svoje klime, a takođe biljni i životinjski svet su pogođeni. U takvim vremenima, nastojanje za ekološkim automobilima postaje sve važnije. Ovo, u kombinaciji sa tehnološkim napretkom današnjice, stvorilo je savršenu platformu za proizvodnju električnih vozila koja su se bolje pokazala od vozila na benzin, jer su efikasnija, jeftinija i lakša za održavanje. Ovo dolazi zbog činjenice da električna vozila imaju manje pokretnih delova. Trenutno, najveća prepreka koju električna vozila moraju da prevaziđu je njihovo dugo vreme punjenja i nedostatak dovoljno stanica za punjenje, što zauzvrat utiče na njihovu praktičnost i posebno pogodnost za vožnje na daljinu. Iako su najveći proizvođači automobila počeli da ulažu velika sredstva u unapređenje električnih vozila, ranije spomenuti problemi bi uskoro trebali postati stvar prošlosti.

NEW MAGAZINE