GADŽETI (NE SAMO) ZA UČIONICU

30.10.2020

Za oktobarsko izdanje magazina pripremili smo listu gedžeta za učionice. Ipak, svi sa liste mogu da se koriste i koriste se u svakodnevnom životu. Dakle, ne samo u školi. Nekome će da posluže kao dodatni način učenja, nekom za rad u kancelariji, a nekom i za kvalitetno provedeno slobodno vreme.

 

Kamera za mikroskop

 

Kamere za mikroskop sadrže napredni softver upravo za mikroskop. Ovakve kamere snimaju video zapise i fotografije u visokoj rezoluciji u realnom vremenu bez potrebe za dodatnom opremom. Kamera takođe tačno prikazuje slike uzoraka na ekranu računara i laka je za korišćenje – jednostavno se jedan kraj priključi u USB 2.0 port računara, a drugi na očnu cev ili port mikroskopa. Pored toga što video zapis može da se deli uživo, višenamenski softver omogućava uređivanje snimaka, čuvanje datoteka u različitim formatima, kao i da se prave različita merenja.

 

Električni generator

 

Električni generator je obrtna električna mašina koja pretvara mehaničku energiju u električnu energiju. Ključni princip je da se u zatvorenom provodniku, koji se nalazi u promenljivom magnetskom polju, indukuje električna struja. Obrtni deo, kao i kod elektromotora, naziva se rotor, a nepomični – stator. Rotor se obrće, pošto ga pogoni pogonska mašina. Izvori mehaničke energije su najčešće vodene i parne turbine. Ovakav generator je odličan način za prezentaciju načina funkcionisanja ovakve mašine, jer stvara velike statičke električne iskre pomoću ručice. Prigušite svetla i videće se kako se struja kreće kroz različite delove mašine.

 

3D olovka

 

3D olovka radi po sličnom principu kao 3D štampač. To je uređaj za trodimenzionalno crtanje ekstrudiranjem plastike. Pritiskom na dugme za samo nekoliko sekundi mogu nastati najrazličitiji objekti od tanke plastike. Ova olovka zapravo zagreva obojenu plastiku i brzo je topi, tokom pisanja plastika se hladi i time omogućava izradu čvrstih 3D struktura i oblika, koji mogu samostalno da stoje. Osim olovke, kao i kod 3D štampača, biće vam potrebne plastične niti koje su dostupne u više boja.

 

3D štampač

 

3D štampač (3D printer) pretvara digitalne 3D objekte, u fizičke modele procesom dodavanja materijala (Additive Manufacturing). Ovakav način proizvodnje predstavlja izgradnju objekata ređanjem finih slojeva materijala jedan na drugi. Postoje različite tehnologije po kojima radi, a najzastupljenije su: Inkjet 3D štampači su nadogradnja na obične štampače kao što su inkjet štampači. Objekat se kreira nanošenjem gipsa ili smole koje raspršuje inkjet. Ovo je ujedno jedini način za 3D štampanje u boji. Fused Deposition Modeling (FDM) – koristi topljenu plastiku kao materijal za modelovanje. Ovo je trenutno najrasprostranjeniji način 3D štampanja.

 

Pametna/interaktivna tabla

 

Interaktivna tabla pretvara tradicionalnu školsku tablu u interaktivan uređaj za podučavanje i prezentaciju. Elektronska olovka kontroliše miš na kompjuteru, sam kompjuter, aplikacije, ali i uređuje slike na tabli. Pisanje je moguće i samo prstom. Sliku na tabli kasnije možete da sačuvate ili ponovo uređujete. Ovakva tabla, međutim, nije namenjena samo školama, već i fakultetima, vrtićima, kompanijama, i svima onima koji žele da je koriste. Podsetimo, upravo su interaktivne table bile deo donacije KFOR-a školama u Štrpcu.

NEW MAGAZINE