HEROJ SI SVIMA ONIMA KOJI TE VOLE!

22.05.2020

“Ti si moj heroj. Kako deca mogu da se bore protiv COVID-19” – slikovnica je namenjena deci od 6 do 11 godina. Uz pomoć izmišljenog stvorenja Aria, objašnjava kako deca mogu da zaštite sebe, svoje porodice i prijatelje od korona virusa i kako upravljati teškim osećanjima kada se suoče sa novom i promenljivom stvarnošću.

Ova knjiga, koja ima za cilj da pomogne deci da razumeju i pomire se sa situacijaom u vezi sa COVID-19, nastala je saradnjom više od 50 organizacija koje rade u humanitarnom sektoru, uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju, Dečiji fond Ujedinjenih nacija, Visoki komesar za izbeglice, Međunarodnu federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i organizacije “Save the children”.

Tokom rane faze projekta, više od 1.700 dece, roditelja, negovatelja i nastavnika iz celog sveta delilo informacije je kako se nose sa pandemijom COVID-19, što je bilo neprocenjivo za autorku i ilustratorku Helen Patuck i projektni tim kako bi osigurali da priča i njene poruke oslikavaju decu iz različitih sredina i kontinenata.

Da bi dosegla što veći broj dece, knjiga je široko prevedena, te je dostupna i verzija na srpskom jeziku na linku u nastavku https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Serbian%29.pdf. Preporuka je da odrasli pročitaju priču deci ili grupi dece.
“Heroj si svima onima koji te vole” – poruka je Aria na kraju priče.

NEW MAGAZINE