ISTORIJA STOMATOLOGIJE DUGA JE KOLIKO I ISTORIJA ČOVEČANSTVA

03.12.2021

Stomatologija kroz istoriju je prošla dug put od svog nastanka do najsavremenijih metoda koje se danas koriste.

 

I pre govornog jezika postojao je jedan koji su svi razumeli – osmeh, pa prema mišljenju istoričara stomatologija kroz istoriju traje koliko i samo čovečanstvo. To znači da su lepi i zdravi zubi, odnosno blistavi osmeh bili od davnina ljudima važni.

 

Iako strah od stomatologa nikada neće biti iskorenjen, sada smo zahvalni što karijes možemo da lečimo. Umesto vađenja, koji je bio dugo vremena jedina opcija kada nastupi bol. Takođe, možemo da zahvalimo modernoj tehnologiji kojom su oralno hirurški zahvati postali bezbolni, a implanti savršena zamena za zube.

 

Najnovije studije sugerišu da su još neandertalci pre 130.000 godina koristili stomatološke alate. Sa sigurnošću se može tvrditi da prvi znaci stomatologije potiču iz neolita, oko 7.000 godina pre Nove ere.

 

Početke stomatologije nalazimo i među staroegipatskim papirusima nastalim oko 3.000. godine pre Nove ere. Da su Egipćani veliku pažnju posvećivali svojim zubima govori i podatak da se stomatologija kroz istoriju upravo zahvaljujući njima razvila kao posebna grana medicine, a bila je regulisana zakonom na tzv. Ebersovom papirusu.

 

I sam naziv “stomatolog” je upotrebljen prvi put u Egiptu. Kao i prva tehnologija zamene zuba koji nedostaju zlatnim žicama.

 

Iz Egipta, stomatologija kroz istoriju se razvijala u Grčkoj i Rimu. Aristotel i Hipokrat su se u svojim delima bavili pitanjima vezanim za oralno zdravlje.

NEW MAGAZINE