KAKO DECA NAJBOLJE USVAJAJU STRANI JEZIK

06.04.2021

Često pomislimo da samo učimo neki strani jezik, a da uopšte nismo napredovali, a onda odgledamo neki film ili čujemo pesmu i razumemo dve-tri reči. To može izgledati nedovoljno, ali ako smo sada prepoznali ove reči, sledeći put ćemo prepoznati još nekoliko njih. Ne smemo  zaboraviti da moramo imati strpljenja, jer na samom početku nismo nijednu reč razumeli.

Podučavanje engleskog ili bilo kog stranog jezika deci predškolskog uzrasta može biti izazov, jer mala deca uglavnom imaju kratak period pažnje i zahtevaju puno različitih aktivnosti tokom časova. To znači da kao nastavnik treba da imate na raspolaganju arsenal igara i resursa kako biste održali nastavu angažovanom. Ako radite u školi jezika, verovatno koristite jedan od mnogih fantastičnih udžbenika na tržištu posebno dizajniran za decu.

 

 

 

Pesme i igre su ključne za podučavanje male dece. Međutim, ako imate grupu mešovitog uzrasta, često ste ograničeni koje igre možete igrati, jer starija deca obično imaju prednost, osim ako se ne radi o igri na sreću. Puno igara vam treba i ako želite da popunite sat vremena predavanja za predškolce!

 

 

 

Umetnost i manuelni rad su odličan način da se podrži učenje jezika, kao i mnoge druge veštine koje su važne za mlade učenike. Čas čine zanimljivim i zabavnim i izuzetno su korisni u stvaranju pozitivne asocijacije na novi jezik.

 

Kad smo to već rekli, važno je imati na umu da predajete jezik, pa zato maksimalno povećajte mogućnosti za podučavanje jezika dok se bavite nekom manuelnim radom!

Sposobnost praćenja uputstava važna je veština za učenje male dece, a takođe je i odlična prilika za recikliranje i ponavljanje jezika.

Dajte uputstva na engleskom (ili bilo kom drugom jeziku koji predajete) dok vizuelno modelirate neki predmet. Neka uputstva budu jasna i jednostavna, uz puno ponavljanja, gesta rukama i signalizacije.

Molim i hvala su obavezni!

 

 

 

Kada savladamo  osnovne reči, treba da pokušamo da  razmišljamo  na stranom jeziku. Mnogo pomaže i čitanje naglas, jer se na taj način navikavamo na svoj glas na drugom jeziku, što je od suštinske važnosti. Na taj način, nećemo zvučati kao stranci sami sebi. Za brže usvajanje jezika se savetuje i gledanje filmova i emisija na stranom jeziku. Uz ovaj pristup, nije bitno razumeti svaku reč, već učiti izdvojiti najbitnije informacije iz konteksta. Ovo je najefikasniji način usvajanja jezika kod dece. Melodija jezika i akcenat se uvežbavaju slušanjem i pevanjem pesama na jeziku koji se uči. Naravno, potreban nam je tekst pesama, da bismo mogli da pratimo pesmu.

 

NEW MAGAZINE