KBS U SLUŽBI SVIH ZAJEDNICA KOJE ŽIVE NA KOSOVU

04.06.2021

 

 

  1. aprila 2021. godine četa za opasne materije pri Puku Civilne Zaštite Nacionalne Garde Kosova Kosovskih Bezbednosnih Snaga(KBS) je sprovela inspekcije skladišta opasnih materijala unutar objekta kompanije „Euro Steel“ u Peći. Kapetan Bujar Ferizi iz čete je naglasio da je ovo jedno od 12 takvih skladišta koje postoje na Kosovu. „Već dvadeset godina KFOR i KBS zajednički vrše inspekciju i nadgledaju toksični industrijski otpad. Mi nadgledamo i vršimo inspekciju ovih tačaka da bi se postarali da oni ne postanu pretnja za zdravlje i imovinu ljudi“ – kapetan Ferizi je dodao.

 

Toksični materijali su nasleđe iz bivših fabrika

Sva skladišta industrijskog toksičnog otpada su rezultat ostataka iz materijala koji su nekada korišćeni kao repromaterijali u proizvodnom procesu bivših fabrika na Kosovu. Na primer, naslage u Peći sadrže ostatke iz bivše automobilske fabrike „Zastava“. Posle privatizacije, iako je svrha,ili bolje reći ekonomska aktivnost bivših fabrika promenjena, privatizovane kompanije su nasledile ove materijale. Do stvaranja prigodnog centralnog skladišta za ove materijale privatizovane kompanije kao što je „Euro Steel“ iz Peći u pomoć KBS-a i KFOR-a i ostalih institucija na Kosovu moraju da deponuju ove materijale i da ne dozvole da postanu pretnja za životnu sredinu i bezbednost i zdravlje ljudi.

 

U očekivanju odgovarajućeg centralnog skladišta

Inspekciji u Peći prisustvovali su i inspektori Ministarstva Zdravlja i Prostornog Planiranja. Inspektorka Safete Kući je rekla da oni rade na stvaranju pravog skladišta za sve toksične industrijske otpade koji se nalaze na teritoriji Kosova. Trenutno su centralnom komitetu predstavljene tri lokacije na kojima bi se moglo izgraditi skladište. Jednom kada komitet donese konačnu odluku po ovom pitanju, možemo preći na sledeću fazu završetka ovog važnog projekta“, gospođa Kući je dodala. Ona je još naglasila da zahvaljujući naporima članova KBS-a i KFOR-a, dosta pozitivnih pomaka je bilo zabeleženo na 12 lokacija u protekle dve godine. Zato što su novi vlasnici prebacili materijale u sigurnija skladišta. Takođe KBS je zamenio svu burad u kojima su se nalazili ovi materijali koji su bili oštećeni korozijom, i na taj način poboljšao njihovu sigurnost.

 

Hajde da radimo zajedno za bolju budućnost

Kaplar Anel Emini, pripadnik čete za opasne materijale je takođe bio deo ove inspekcije. Kada je reč o njegovoj ulozi u četi, on je izjavio: „Trenirao sam zajedno sa ostalim pripadnicima moje čete na sprovođenju operacija uklanjanja opasnih materijala. Uvek smo spremni da služimo svim zajednicama na Kosovu i da doprinesemo stvaranju sigurnog i bezbednog okruženja za sve nas“. On je pozvao sve mlade ljude na Kosovu a posebno pripadnike manjina da se prijave u KBS, zato što će na taj način doprineti blagostanju svih ljudi na Kosovu.

 

Hajde da zajedno zaštitimo životnu sredinu

U vezi sa ovom inspekcijom naš tim je razgovarao i sa majorom Norbertom Bognarom iz Glavnog Štaba KFOR-a. On je naglasio da je uloga KFOR-a u ovoj inspekciji uglavnom da nadgleda. Posle svake inspekcije ja pripremim izveštaj koji podnesem svom komandantu i svake godine mu iznosim svoje predloge o situaciji i smanjenju pretnje sa svih ovih lokacija na Kosovu, rekao je major Bognar. Na kraju svoje izjave za naš magazin major Bognar je pozvao sve da se uključe u zaštitu životne sredine jer ona nije samo za nas već i za naše potomke.

 

Drugim rečima, prema njemu, životna sredina je naše nasleđe za buduće generacije!

 

NEW MAGAZINE