KO SU BILI SAMURAJI?

10.11.2020

Ko su zaista bili samuraji, privilegovani japanski ratnici koji su nosili katane, živeli prema kodeksu bušido i do smrti su čuvali čast?
Samuraji su u periodu od 1603. do 1867. godine važili za vladajuću vojnu klasu i najviši društveni stalež u Japanu. Bili su poznati po tome što su čast stavljali iznad svega, pa i sopstvenog života. Od detinjstva su učeni samodisciplini, gradeći osećaj dužnostu. Odbacivali su materijalna dobra i bilo koji oblik straha, naročito onaj od smrti.

 

„Onaj koji služi u ime časti“
Sama reč „samuraj“ znači „onaj koji služi u ime časti“, ovi ratnici su čast stavljali iznad svega u životu. Njihov princip koji se zasniva na odbrani časti iznad života, najbolje objašnjava dobrovoljni čin ili kazna – seppuku– koja podrazumeva samoubistvo ratnika, ukoliko ne prate dosledno bušido (put ratnika), ili padnu u ruke neprijatelja.

 

Drugačiji od ostalih ratnika
Bili su drugačiji od ratnika širom sveta i po neobičnom oklopu i katani ali i po tome što nisu bili samo ratnici. Postati samuraj značilo je i biti obrazovan, aktivan u politici, mnogi su bili talentovani i za pisanje poezije i pravljenje cvetnih aranžmana, i kroz školovanje su bili dobro upoznati sa matematikom.

 

„Duša samuraja je u njegovoj katani“
Samuraji nisu koristili samo katanu. Pored mača, katane, upotrebljavali su i drveno oružije poput palica, predmete od lanca, dugačak luk- Yumi, koplja (Yari i Naginata) a nakon razvoja tehnologije koristili su u topove i puškutanegashima.

 

Žene samuraji
U to vreme kulture širom sveta su žene držale podređenim, kao domaćice, nejaka bića koja nemaju ni snagu za „muške rabote“, sa tim ni pravo glasa niti izbora. U Japanu je situacija bila drugačija- žene su imale politički uticaj i mogle su biti i pripadnice neustrašive elitne klase samuraja. Japanke poznate kao Onna- bugeisha borile su se rame uz rame sa muškarcima pri tome prativši istu životnu filozofiju i kodeks ponašanja kao muški samuraji. Umesto katana one su nosile naginatu– koplje dužine oko dva metrana čijem vrhu se nalazio zaobljeni mač.

NEW MAGAZINE