KOSOVSKA POLICIJA: MOLIMO VAS, NOSITE MASKE!

01.03.2021

Od izbijanja pandemije Covid-19 jedna stvar je sigurna, ne samo na Kosovu, već i u celom svetu: Nošenje maski je najbolji način da zaštitite sebe i druge od ove globalne pretnje! Naravno, obaveza nošenja maski nije bila univerzalno prihvaćena. U nekim dalekoistočnim zemljama (Japan, Južna Koreja, Kina itd.) ovo nije predstavljalo značajan problem, jer je u ovim kulturama nošenje maski uobičajena pojava. Međutim, u mnogim drugim zemljama, uključujući i Kosovo, nošenje maske nije bilo prihvaćeno tako lako. Iz tog razloga, sprovođenje ove obaveze zahtevalo je puno zalaganja različitih institucija, gde je naročito Kosovska policija odigrala i nastavlja da igra suštinsku ulogu.

 

Kosovska policija uvek u službi ljudi na Kosovu

 

Uključivanje Kosovske policije, putem kampanja za podizanje svesti, dnevnih patrola i po potrebi izricanja novčanih kazni, bio je najvažniji faktor koji je podigao svest svih ljudi na Kosovu o potrebi nošenja maske i na taj način pomogao u sprečavanju širenja korona virusa. Naš tim je nedavno imao priliku da se pridruži Kosovskoj policiji u  Uroševcu, u jednoj od njihovih patrola za podizanje svesti.

 

Cilj policajaca za vreme patroliranja je podizanje javne svesti. To znači da se tokom patrole ne izriču novčane kazne. Međutim, neki građani su bili zaustavljani i upozoravani na pravilno nošenje maski. Takođe, u nekim slučajevima policajci su se tokom ovakvih patrola zaustavljali kako bi samo porazgovarali sa ljudima na ulici o njihovim brigama u vezi sa pandemijom i o opštoj atmosferi u gradu.

 

Što se tiče rada policije tokom ovog perioda, policajac Ermira Topali je, između ostalog, istakla: „Poštovani građani, poštovanjem i primenom mera zaštite, kao i nošenjem maski, štitite sebe, svoju porodicu i prijatelje. To takođe pomaže u sprečavanju širenja pandemije korona virusa.“ Poziv policajke Topali ponovio je i njen kolega, policajac Milan Šubarić, koji je dodao da je Kosovska policija uvek u službi svih građana Kosova.

 

Zašto treba nositi maske?

 

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (ZSO), nošenje maski je deo sveobuhvatne strategije za sprečavanje širenja pandemije i spasavanje života. SZO smatra da bi nošenje maski trebalo da bude uobičajeno ponašanje kada smo u blizini drugih ljudi. Osim toga, važno je da vodimo računa o tome kako koristimo, čuvamo i peremo maske, kako bi njihova upotreba imala maksimalnu delotvornost. Zbog toga treba da nastojimo da operemo/dezinfikujemo ruke svaki put pre stavljanja, ili skidanja maske. Nakon skidanja maske, treba da je odložimo u plastičnu kesu, ukoliko je u pitanju višenamenska maska od platna, perite je svakog dana, a ako je u pitanju maska za jednokratnu upotrebu, bacite je u smeće. SZO nam takođe preporučuje da ne koristimo maske sa ventilom.

              

Upotreba maski je u direktnoj vezi sa načinom širenja Covid-19

 

Dosadašnji testovi i iskustva su nesumnjivo dokazali da je upotreba maski u direktnoj vezi sa načinom na koji se širi korona virus koji izaziva Covid-19. Kao što znamo, ovaj virus se prenosi sićušnim kapljicama koje oslobađamo tokom disanja i govora, a naročito kada kašljemo, ili kijamo. Ove kapljice, u zavisnosti od načina ispuštanja, mogu putovati i do nekoliko metara od svog izvora (i to je razlog za držanje odstojanja). Iz tog razloga nošenje maski ne samo da nas štiti od udisanja ovih aerosola, već i sprečava da ih prenesemo drugima. Drugim rečima, nošenjem maski ne samo da štitimo sebe, već štitimo i druge od nas.

 

Samo nošenje maski nije dovoljno

 

SZO naglašava da samo nošenje maski nije dovoljno da bi čovečanstvo što pre pobedilo ovu globalnu pretnju. Pored nošenja maski, trebalo bi i da držimo odstojanje i da izbegavamo veća okupljanja (bilo koje prirode), kao i da održavamo ličnu higijenu, odnosno da peremo ruke sapunom, ili ih što češće dezinfikujemo, ali i da ne dodirujemo lice rukama.

 

 

NEW MAGAZINE