LONDON: ZELENE KLUPE

07.02.2024

Klimatske promene, zagađenost životne sredine i podizanje svesti o zaštiti iste, večito su aktuelne teme, problematika s kojom se naučnici dugo bave i borba koja traje. 

Zagađenost vazduha i okoline problem je sa kojim se suočavaju mnogi svetski gradovi. Globalno zagrevanje i izduvni gasovi u velikoj meri utiču na način i kvalitet života. Kako bi se na neki način odbranili od štetnih uticaja i borili protiv zagađenja, u Londonu su primenili zanimljivo rešenje.

Kako bi se borili protiv problema zagađenosti, koji u zadnjih nekoliko godina, prelazi granice koje je postavila EU, vlasti grada Londona uvele su “zelene” klupe, koje predstavljaju vid filtera. Naime, ove klupe upijaju zagađenja iz vazduha.

Na projetku se radilo u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha u glavnom gradu Velike Britanije, koji je izuzetno loš. “CityTree” ili “zelene” klupe postavljene su na nekoliko mesta širom grada, ispred većih prodavnica organske hrane, ispred nekoliko popularnih pabova i kafića, kao i u blizini Pikadilija.

Zahvaljujući tehnologiji, zelene klupe povezane su sa internetom, pa tako prikazuju i odašilju sve podatke o kvalitetu vazduha i vode, temperature i vlažnosti tla. Funkcionisanje klupa omogućavaju mahovina i druge biljke koje utiču na smanjenje i potpuno uklanjanje ugljendioksida, plina i prašine iz vazduha.

Solarne ploče, napravljene od čvrstih materijala koji su otporni na moguće udarce, proizvode potrebnu energiju koja je potrebna klupama za funkcionisanje.

Klupe je proizvela nemačka kompanija Green City Solutions, koja ove klupe namerava da uvede i u zgrade, kako bi se regulisao kvlaitet i temperatura vazduha u velikim gradovima širom sveta.

Zelene klupe funkcionišu poput 275 pravih stabala, a godišnje mogu da filtriraju i do 265 tona ugljendioksida i ostalih čestica.

Klupe su, pored Londona, raspoređene i po Amsterdamu, Hongkongu, Oslu i Parizu.

NEW MAGAZINE