MALTRETIRANJE – MAČ SA DVE OŠTRICE

04.02.2022

Maltretiranje je ozbiljna pojava širom sveta i danas se čak može desiti bez ikakve fizičke interakcije(nasilja) jer može da se dogodi u potpunosti „onlajn“. U ovom slučaju, to obično nije jedna osoba već više nasilnika, od kojih mnogi nisu ni svesni da se upuštaju u nasilničko ponašanje jer samo prate“svoje prijatelje“. Jedna od realnosti svih vrsta maltretiranja je da uvek postoje bar dve žrtve – nasilnici su žrtve isto koliko i zlostavljani. Međutim, nasilnici ne dobijaju istu pažnju i podršku kao njihove žrtve i samim tim ne dobijaju dovoljnu pomoć.

 

Posledice po žrtve

Ova strana „novčića“ se raspravlja svaki put kada se pomene maltretiranje. Poznato je da žrtve maltretiranja imaju tendenciju da razviju dugoročne probleme sa svojim samopoštovanjem, nesigurnošću, poverenjem, interakcijom sa drugim ljudima,da razvijaju probleme u odnosima, postižu loše akademske rezultate, izloženi su većem riziku od depresije i lista se nastavlja. U ekstremnim slučajevima i kada odgovarajuća pomoćnije dostupna, maltretiranje može dovesti čak i do samoubistva. Međutim, uvek postoje različiti „izlazi“, a na duge staze, šanse da žrtva maltretiranja uspe u životu su mnogo veće nego kod nasilnika. Pomoć, na primer, može da pruži „Utterly Global“, to je organizacija posvećena borbi protiv maltretiranja koja pruža smernice na svojoj internet stranici.

 

Posledice po nasilnike

Za razliku od toga, statistika organizacije „Utterly Global“ pokazuje da deca koja su bila nasilnici u periodu od dvanaeste do petnaeste godine imaju šezdeset procenata veću verovatnoću da budu osuđena pre nego što napune dvedesetčetiri godine. Takođe je pet puta veća verovatnoća da će nasilnik imati ozbiljan krivični dosije u odrasloj dobi u poređenju sa žrtvom. Kako nasilnici stare, veća je verovatnoća da će se upustiti u asocijalno ponašanje. Odrasli koji su kao deca bili nasilnici imaju deset puta veću verovatnoću da će lagati, šest puta veću verovatnoću da će se tući i tri puta veću verovatnoću da će se upustiti u uznemiravanje nego odrasli koji nisu bili nasilnici.

 

 

Zašto reći ne maltretiranju?

Maltretiranje nekoga zato što su različiti može biti način da prikrijete sopstvenu nesigurnost, ili način na koji verujete koji su vaši lični nedostaci kada se uporede sa njihovim. U ovom slučaju, umesto da se suočite sa sopstvenm strahovima i problemima i prevaziđete ih putem pozitivnih radnji, samo izbegavate da se bavite njima sve dok nije prekasno za vas. Zaista moćni ljudi su okruženi prijateljima, a ne neprijateljima. Zavređujete poštovanje poštujući druge. Radeći pozitivne stvari, učinićete da se osećate dobro u sebi i poboljšaćete samopouzdanje. Ovo će vam omogućiti da se sprijateljite sa više ljudi. Zauzvrat, ova veća mreža prijatelja će vam napraviti put za veći uspeh kasnije u životu. Na primer, neko tako jak i velik kao holivudska ikona Dvejn Džonson je opisan kao jedna od najljubaznijih i najprijatnijih osoba.

 

 

Kako zaustaviti maltretiranje?

Još jedan aspekt maltretiranja je da ponekad može izazvati agresivnu reakciju žrtve. To dovodi do sukoba, pa čak i do ozbiljnih povreda svih koji su uključeni. Maltretiranje je ozbiljna stvar i neophodno je pružiti pomoć i žrtvi i nasilniku. Najbolji način da se zaustavi maltretiranje je uključivanje nastavnika, školskih psihologa i roditelja. Maltretiranje treba odmah prijaviti ne samo od strane žrtava, već i svako ko saznaza to. Ako čekate predugo, stvari bi se mogle nepopravljivo razviti i možda ćete morati da živite sa krivicom da niste reagovali kada ste mogli. Uključivanjem odraslih što je pre moguće, pomoći ćete da se ovaj problem zaustavi, ne samo za sadašnje, nego i za sve buduće žrtve.

NEW MAGAZINE