MEĐUNARODNA SEDMICA SVESTI O ANTIBIOTICIMA

18.11.2020

Od danas (18. novembra) do 24. novembra, širom sveta obeležava se Svetska nedelja svesti o antibioticima (SNSA). Svrha je podizanje svesti o globalnoj antimikrobnoj rezistenciji i promocija najboljih praksi među ljudima, zdravstvenim radnicima i kreatorima politike, kako bi se izbegla pojava i širenje infekcija otpornih na lekove.

 

Antimikrobna rezistencija (AMR) se javlja kada se bakterije, virusi, gljivice i paraziti odupru efektima lekova i otežavaju lečenje jednostavnih infekcija. Shodno tome, ovo povećava rizik od širenja ozbiljne bolesti i smrti.

 

Antimikrobna sredstva se koriste u borbi protiv bolesti kod ljudi, životinja i biljaka, a uključuju antibiotike, antivirusna sredstva, antimikotike i antiparazite.

 

Šezdeset osma Svetska zdravstvena skupština maja 2015. podržala je globalni plan za rešavanje rastućeg problema otpornosti na antibiotike i druge antimikrobne lekove.

 

Jedan od glavnih ciljeva ovog plana bio je poboljšanje svesti i razumevanja antimikrobne rezistencije efikasnom komunikacijom, obrazovanjem i obukom.

 

Nesumnjivo je da je obeležavanje ove nedelje usko povezano sa širenjem pandemije COVID-19, a Svetska zdravstvena organizacija pripremila je seriju letaka o podizanju svesti o antibioticima, koje možete pogledati ovde.

 

SNSA se obeležava svake godine od 18. do 24. novembra.

NEW MAGAZINE