NASILJE U PORODICI JE KRIVIČNO DELO

01.10.2021

 

 

Nasilje u porodici globalni je fenomen koji pogađa muškarce i žene širom planete i kao takav, teško krši poštovanje osnovnih ljudskih prava. U vanrednim situacijama, kao što je trenutna pandemija COVID-19, porodično nasilje i nasilje prema rodbini, veoma često se zanemaruje, dok se brojke žrtava povećavaju.

 

Kosovska policija: Prijavite slučajeve nasilja!

Kosovska policija se od svog osnivanja veoma odgovorno ponašala prema slučajevima nasilja u porodici. Tokom godina KP je sprovodila kampanje za podizanje svesti o posledicama porodičnog nasilja, ističući da nasilje neće prestati ukoliko se ne prijavi nadležnim organima.

Portparol Kosovske policije Baki Kelani kazao je za Magazin ’For You’ da se slučajevima porodičnog nasilja u svakoj policijskoj stanici bave policajci koji su posebno kvalifikovani za rad sa žrtvama. On je posebno naglasio i da slučajeve porodičnog nasilja, posebno kada je reč o deci žrtvama, policija rešava u bliskoj saradnji sa relevantnim institucijama kao što su centri za socijalni rad, pravosuđem i advokatima.

Govoreći o značaju podizanja svesti o ovom problemu koji pogađa mnoge porodice i društvo u celini, portparol Kosovske policije Baki Kelani je apelovao na sve one koji trpe ili znaju za slučajeve porodičnog nasilja da se jave policiji. On je istakao da su imali mnoge kampanje u školama, gde su upoznali mlade sa ovim problemom, kao i da su sproveli razne aktivnosti u cilju podizanja svesti o porodičnom nasilju. “Saradnja sa medijima i upotreba društvenih mreža pomogli su nam da proširimo našu poruku i dopremo do što većeg broja ljudi, a to je naš primarni cilj. Nakon upoznavanja sa ovim problemom dolazi do povećanja broja prijava za porodično nasilje“, rekao je Kelani. On posebno naglašava da su svi slučajevi nasilja u porodici veoma osetljivi i delikatni i da kao takve, žrtve ostaju anonimne.

 

Deca, najugroženija kategorija porodičnog nasilja

Jedan od onih policajaca koji se bavi slučajevima porodičnog nasilja na terenu je i Miljan Tomić. On kaže da se redovno susreće sa žrtvama porodičnog nasilja i smatra da su deca najugroženija kategorija, koja najviše pati zbog nasilja u porodici. “Deca najviše pate, jer su svedoci nemilih scena u porodici, iako su njihove majke u 95% žrtve nasilja. Zato trebamo putem medija, podići svest o ovom problemu. Zato molim sve da prijave nasilje i pozovu policiju“, rekao je Tomić.

Sa njim se slaže Jelena Minić, psiholog i porodični psihoterapeut iz Severne Mitrovice. Ona je naglasila za Magazin ’For You’ da su deca najranjivija grupa na koje svaki oblik porodičnog nasilja utiče veoma loše.

Na pitanje kako se izboriti sa ovim problemom, ona kaže: „Jednom sistematskom i sveobuhvatnom akcijom svih nas, gde ćemo na dnevnom nivou preduzimati mere protiv nasilja, počevši od toga da razvijamo nultu toleranciju na nasilje. Počnimo sa tim programima i edukacijama protiv nasilja od najranijih godina, još od predškolskog ili ranog detinjstva“.

Psiholog Jelena Minić na kraju je poručila svim žrtvama porodičnog nasilja da se ohrabre, da pronađu snagu i volju da izađu iz tog začaranog kruga nasilja, tako što će ga nazvati pravim imenom i obratiti se za pomoć- pravnu, psihološku i socijalnu. Ali ona je podvukla da je neophodno da same žrtve moraju preduzeti prve korake u toj teškoj borbi! Želimo im i verujemo da imaju snage za to!

 

Antrfile

Prema podacima Kosovske policije, negde oko 2000 bude prijavljeno svake godine. Najčešće žrtve su žene. Prema Krivičnom zakoniku na Kosovu nasilje u porodici spada u krivična dela koja se razlikuju po vrsti i stepenu povreda. Prema policijskim podacima tokom 2017. i 2018.godine najbrojniji slučajevi nasilja u porodici kvalifikovani su kao: “lakša telesna povreda”, “napad” i “zastrašivanje”.

 

NEW MAGAZINE