Održana završna konferencija projekta „Olakšavanje pristupa pravosuđu i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice“

22.06.2022

Konferencija o ljudskim pravima koja je ujedno predstavljala i završni događaj projekta “Olakšavanje pristupa pravosuđu i promovisanje ljudskih prava u regionu Mitrovice” koji je sproveo NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) a podržao UNMIK, održana je u utorak u prostorijama Međunarodnog poslovnog koledža u severnom delu Mitrovice.

O stanju ljudskih prava na Kosovu, kršenju i izazovima u ostvarivanju prava, samo su neke od tema o kojoj su panelisti govorili tokom dvočasovne konferencije.

Na početku konferencije, izvršni direktor NVO ACDC, Dušan Radaković upoznao je učesnike sa ciljevima ovog devetomesečnog projekta.

Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je kako je istakao Radaković, problem sa nedovoljnim brojem prevodilaca kao i sa stručnim saradnicima u sudu, u prevođenju spisa i smanjenju zaostalih predmeta, stoga je ovim projektom angažovano deset prevodilaca i pet stručnih saradnika.

Poboljšani su uslovi rada u Osnovnom sudu u Mitrovici, kroz rekonstrukciju, dodao je dalje Radaković.

Rekonstruisane su u okviru ovog, dve sudnice u Zubinom Potoku i Leposaviću, a Radaković je podsetio i na to da je do sada ukupno pet sudnica opremljeno.

Izlistao je izvršni direktor ovog NVO, da su u okviru projekta imali dva pripravnika koji su četiri meseca radila pri Kancelariji za besplatnu pravnu pomoć, kao i da su održali javna predavanja mladima o važnosti ljudskih pravima u Mitrovici, Srbici, Vučitrnu i Leposaviću.

Jedan od panelista, Jerome Bouyjou, šef UNMIK-ove kancelarije za ljudska prava i predstavnik Visokog komesara UN za ljudska prava, istakao je da je ovo deo jednog uspešnog projekta i najavio da će se saradnja nastaviti.

„Veliki posao je odrađen na podizanju svesti ljudi na Kosovu o poštovanju ljudskih prava. Kroz ovaj projekat veoma blisko sarađujemo sa Ombudsmanom, zato što verujemo da je to centralna institucija i ima veoma važnu ulogu u interakciji sa stanovništvom, primajući žalbe, pomaže onima čija su ljudska prava ugrožena“, kazao je Bouyjou.

Takođe, on je kroz kratku prezentaciju predstavio i mehanizme ljudskim prava UN-a.

Marija Radulović, zamenica Ombudsmana, govorila je o radu same institucije Ombudsmana od samog osnivanja 2000. godine i dodala da je ova institucija formulisana kao ustavna kategorija.

„Mi kao nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava, mandat nam je zaštita, promocija i nadgledanje ljudskih prava na Kosovu“, kazala je Radulović.

Osim što primaju žalbe od građana, ovoj instituciji je kako je istakla Radulović, po mandatu dozvoljeno i otvaranje ex officio istraga odnosno po službenoj dužnosti.

O ulozi Saveta Evrope u promociji i zaštiti ljudskih prava, vladavini prava, kao i o osnovnim slobodama i demokratskim vrednosti, govorio je na  konferenciji i menadžer na projektu ove organizacije, Ljubiša Baščarević.

Panelisti su se složili da još uvek se nailazi na poteškoće prilikom ostvarivanja prava ali i da je potrebno da civilni sektor i Omudsman nastave rad na zaštiti ali i na promovisanju ljudskih prava.

NEW MAGAZINE