PAMIR

25.05.2023

Pamir je planinski masiv koji se nalazi na sjecištu planinskih lanaca Tanšan, Karakorum, Kunlun i Hindukuš. Većina planina nalazi se u Tadžikistanu. Dijelovi Pamira prositiru se i u državama: Kirgistan, Afganistan (Avganistan) i Pakistan. Wakhan koridor prolazi kroz Pamir.
Najveći vrhovi u Pamirskim planinama su Ismoil Somoni (nosio naziv Staljinov vrh 1932-1962 i Komunistički vrh 1962-1998) sa visinom 7.495 m, zatim vrh Ibn Sina (nosio naziv Lenjinov vrh) 7.134 m i vhr Korzenevskaja sa visinom 7.105 m.
Na Pamirskim planinama se nalaze brojni glečeri od kojih je najveći Fedčenko glečer (dužine 77 km), najveći u bivšem SSSR-u.

NEW MAGAZINE