PESMA KITOVA

23.11.2021

Zvuci kitova, poznatiji po kolokvijalnom nazivu “pesme” kitova, su zvuci koje kitovi proizvode i koriste se za različite vidove komunikacije

 

Mehanizmi za proizvodnju zvuka razlikuju se od porodice do porodice kitova. Morski sisari, kao što su kitovi I delfini  mnogo više zavise od zvuka kao sredstva komunikacije i čula nego kopneni sisari, jer su druga čula manje efikasna u vodi.

Vizija je manje korisna za morske sisare zbog načina na koji voda apsorbuje svetlost. Miris je takođe ograničen jer se molekuli šire kroz vodu sporije nego u vazduhu, što čini ovo čulo manje korisnim.

S druge strane, brzina zvuka u vodi je četiri puta veća nego u atmosferi na visini. Pošto su morski sisari toliko zavisni od sluha za komunikaciju i ishranu, ekolozi su zabrinuti da bi im mogla naštetiti povećana ambijentalna buka u svetskim okeanima koju izazivaju brodovi, sonar i morska seizmička istraživanja [2] .

 

Reč „pesma“ se prvenstveno koristi da opiše matricu pravilnih i predvidljivih zvukova koje formiraju određene vrste kitova, prvenstveno grbavi kit.

Ponekad se porede sa muzikom, a mužjaci grbavih kitova se ponekad opisuju kao „stalni kompozitori“ pesama koje su „neverovatno slične ljudskoj muzičkoj tradiciji“ .

Mužjaci grbavih kitova pevaju samo u zoni parenja, odnosno tokom sezone parenja, a pesme grbavih kitova su slične, a ponekad i gotovo identične, unutar iste populacije.

Postoje pretpostavke da mužjaci grbavih kitova svoje fizičke kvalitete ističu ženkama.

Klikovi koje prave detlići i delfini nisu „pesma“, ali se spekuliše da klikovi predstavljaju individualizovane ritmičke žice koje predstavljaju pojedinačnog kita grupi i omogućavaju koordinaciju aktivnosti ishrane.

NEW MAGAZINE