RUDNIK DIJAMANATA DIAVIK

11.10.2021

 

Nalazi se u geološki veoma staroj regiji na severu Kanade, i jedan je od najznačajnijih izvora dijamanata u svetu. Kanada je četvrti najveći svetski proizvođač dijamanata.

Otkriven je 1992. godine, a njegova eksploatacija je započela 2003. godine. Rudnik je proizveo više od 100 miliona karata dijamanata. Postoje dve glavne otvorene jame, gradiliste i poletno-sletna pista za manje avione.

Očekuje se da rudnik Diavik radi do 2024. godine. Po zatvaranju, oprema, zgrade i infrastruktura biće uklonjeni i zemljište vraćeno u što je moguće bliže prvobitno stanje.

NEW MAGAZINE