SKELLIG MICHAEL – IRSKA

13.03.2024

 

Skellig Michael, odnosno Majklova ili Velika stena veća je od dva okomita kamena ostrvca u Atlantiku, oko 12km od obale okruga Keri. Na njoj je u 7. veku osnovan manastir koji je bio sediše irskih monaha narednih 600 godina. Manastir se nalazi na vrhu stene, na visini od 230m, i nalazi se na Listi svetske baštine UNESCO-a. Nakon vikinških napada i pljački u 9. veku on je utvrđen i proširen, a iako je kasnije napušten, u 16. veku je postao važno mesto za hrišćanske hodočasnike. Zbog toga što ga naseljavaju brojne morske ptice, kao blune, njorke, troprsti galebovi i dr., smatra se i važnim rezervatom prirode. Zanimljivo je da su na ostrvu snimana dva nastavka serijala Ratovi zvezda – Buđenje sile i Poslednji džedaji.

NEW MAGAZINE