STRAH, STRES I MENTALNO ZDRAVLJE TOKOM PANDEMIJE COVID-19

27.04.2021

Nema sumnje da su stres i strah samo neki od negativnih efekata kućne izolacije, iako je održavanje dis[1]tance neophodno kao  preventivna mera da bi se sprečilo širenje pandemije COVID-19. Dok vreme prolazi, nivo straha i stresa se povećava, ostavljajući poseban trag na naše mentalno zdravlje.

Nemojte da se plašite da iskažete svoja osećanja.Ono što moramo da razumemo u ovoj situ[1]aciji je da je takva reakcija potpuno normalna. Šta više Svetska zdravst[1]vena organizacija (SZO) posvećuje veliku pažnju ovom pitanju i objavila je mnoštvo materijala na svom Fejsbuk profilu.

Glavna poruka u svim tim  informacijama je da je normalno da se u ovakvoj situaciji osećaju strah, zbunjenost, uplašenost, ili ljutnja. Bitna stvar je da ne bi trebalo da budete posramljeni da o ovim osećanjima razgovarate sa svojom porodicom. Ovo je prvi korak ka poboljšanju, odnosno održavanju kontakata sa svojim najmilijima, bez obzira na to kako se oni snalaze sa tehnologijom. Vežbanje, zdrava ishrana i redovan san su takođe veoma bitni za dobrobit našeg mentalnog zdravlja.

 

 

Informišite se o situaciji

Još jedan bitan korak je da se informišemo o situaciji. Međutim, informacije bi trebalo da dobijete iz prov[1]erenih izvora, kao što su Internet strana SZO ili drugih nacionalnih, ili lokalnih zdravstvenih organizacija. Ne smemo da zaboravimo da se nivo naše brige uvećava što provodimo više vremena slušajući vesti o ovoj situaciji. Stara poslovica kaže: „Samo jedna doza čini otrov“.

Zbog toga moramo da se informišemo, ali moramo da budemo pažljivi da ne preteramo. Takođe je veoma važno da razumemo da korišćenje supstanci kao što su duvan, alkohol, ili droga neće pomoći da se izborimo sa svojim osećanjima. Jedini pravi način de[1]lovanja u ovom slučaju je razgovor sa voljenim oso[1]bama, ili sa stručnjacima za mentalno zdravlje.

Razvijte nove navike za dobrobit vašeg mentalnog zdravlja

Ovo nije prvi put da se čovečanstvo suočava sa ovakvim nedaćama. Ljudska istorija je ispunjena slučajevima bolesti sa smrtonosnim posledi[1]cama. Stoga su mere, koje su predložile organizacije kao što je SZO, i njihovo sproveđenje, dale pozitivne rezultate. Zato je dobro što možemo da vidimo i razumemo opšte mere kao što su razvijanje novih navika kako bi se osigur[1]alo naše fizičko i mentalno blagostanje. Osim opštih navika, tokom ovog vreme[1]na, pokušajte da razvijete neke individualne koje će vam pomoći da se nos[1]ite sa svojim emocijama, zarad održivosti opšteg zdravlja. Neke od ovih navika bi mogle da budu:

 

 

  1. Svakodnevno se usresredite na ono što možete učiniti bez obzira koliko je to malo. Rešenja koja ne zahtevajumnogo tehnologiju su bitna. Nađite načine da upražnjavate fizičke aktivnosti i vežbate u skladu sa zvaničnim obaveštenjima. Kontaktirajte svoju porodicu i prijatelje putem bilo koje platforme koja vam je dostupna, pozovite čak i one sa kojima niste dugo komunicirali. Pokušajte da budete pažljiviji i da pružite podršku ljudima oko sebe. Svi možemo da naučimo da je bitnije da se usredsredimo na ono što možemo, nego na ono što ne možemo.
  1. Otkrijte i oblikujte nove alate za očuvanje vašeg mentalnog zdravlja.Pandemija COVID-19 naglašava sve veće resurse kojima možete pristupiti putem Interneta. Pokušajte da istražite i savladate ove mogućnosti za smisleni razvoj kon[1]takata, pažnje, brige o sebi, učenja na daljinu itd. Ovo je najbolje vreme da se preispita naša upotreba tehnologije. Aplikacije naravno ne mogu sponta[1]no da ponude blagostanje, san, ili kraj briga. Međutim, one su alati putem kojih možemo da poboljšamo sebe, ili druge.
  1. Ohrabrite ljude oko sebeSvi mi možemo ponu[1]diti podršku svojim za[1]jednicama (porodicama, komšijama, na poslu i kolegama, itd.). Prema nekim istraživanjima u Sjedinjenim Američkim Državama, najuspešnije poruke za sprečavanje širenja pandemije COV[1]ID-19 su one koje uzimaju u obzir dužnost i odgovo[1]rnost prema porodici, prijateljima i sugrađanima, a ne samo prema sebi.

Drugim rečima, COVID-19 bi mogao da bude prilika za sve nas koji radimo na stvaranju stabilnije globalne zajednice, one koja upražnjava i i fizičku i mentalnu higijenu. Sada je vreme da se naše individu[1]alne i zajedničke akcije orijentišu na dobrobit svih.

NEW MAGAZINE