SVETSKI DAN PASA VODIČA

28.04.2021

 

28.april se obeležava kao Svetski dan pasa vodiča. Ovaj dan ljudi posvećuju svojim najboljim prijateljima i onome što oni čine kako bi olakšali svakodnevnicu ljudima kojima je to potrebno.

Pas ima ulogu vodiča slepih ili slabovidih ljudi kako bi im olakšao mogućnost kretanja. Svetska federacija pasa vodiča daje uvid u informacije koje se tiču uloge pasa vodiča u svetu.

Između ostalog, psi vodiči svojim vlasnicima omogućavaju da se kreću i putuju bezbedno. Oni im daju slobodu i samopouzdanje. Pomažu im da pronađu određene objekte i da izbegnu prepreke koje se nalaze na putevima, ulicama i putanjama kojima se ljudi kreću. Takođe, psi vodiči promovišu inkluziju uključujući svoje vlasnike u svakodnevne društvene aktivnosti.

 

Psi nisu samo naši drugari. Oni su brižna, inteligentna stvorenja koja pomažu da životi ljudi budu što radosniji i lepši.

 

Deca koja rastu uz neku životinju (psa, mačku, zeca ili neku drugu životinju) brže se razvijaju, socijalizuju i stiču odgovornost od malih nogu.

Kućni ljubimci imaju pozitivnu ulogu u psiho-fizičkom razvoju zdrave dece i dece sa posebnim potrebama. Naročito su korisni za decu s autizmom ili teškoćama u učenju.

 

Deca sa autizmom se najviše koriste neverbalnom komunikacijom baš kao i kućni ljubimci, pa zbog toga kontakt sa njima detetu može da pomogne da ima bolju interakciju sa ljudima.

 

Deci sa teškoćama u učenju kućni ljubimci mogu da budu odličan lek protiv stresa kroz koji ona prolaze usled frustracija, takođe i ona koja rastu uz neku životinju lakše ostvaruju komunikaciju sa ljudima, imaju bolje međuljudske odnose, bolje tumače neverbalnu komunikaciju, brižniji su i imaju više samopouzdanja.

 

Psi mogu da pomognu deci u prevazlilaženju anksioznosti usled odvajanja od roditelja. Istraživanja pokazuju da psi mogu da umire hiperaktivnu ili agresivnu decu.

Pas okuplja celu porodicu i objedinjuje ih u zajedničkoj aktivnosti.

 

NEW MAGAZINE