KAKO SE IMENUJU TROPSKI CIKLONI

11.01.2021

Već smo navikli da slušamo kako se velike oluje (tropski cikloni, uragani i tajfuni) nazivaju po ljudima. Ono što mnogi od vas možda ne znaju je kako se biraju imena kojima su krštene ove različite oluje. Pročitajte tekst do kraja da biste saznali više detalja o ovom prilično strogom procesu.

 

Zašto bi oluje trebalo imenovati?
Praksa imenovanja oluja (tropski cikloni, uragani, tajfuni) započela je ranijih godina, a kako bi se pomoglo brzom prepoznavanje oluja u porukama upozorenja, jer se imena pamte mnogo lakše, nego brojevi, ili tehnološki pojmovi. Takođe, postoji opšti konsenzus da imenovanje tropskih ciklona olakšava medijima izveštavanje o njima, kao i povećanje interesovanja i spremnosti zajednice za oluje koje se očekuju.

 

Kako su formirana pravila za imenovanje oluja?
Ova pravila su formirana na osnovu dugogodišnjeg iskustva i upotrebe različitih praksi. Najraniji izveštaji s početka 19. veka pokazuju kako su oluje dobijale ime nakon prolaska zemljom i nanošenja znatne štete. Ovom prilikom prognozeri su ih imenovali prema karakteristikama tog dana. To znači da bi se oluja mogla završiti imenom bilo kog sveca, praznika, ili bilo kojeg pogođenog grada.

 

Tek krajem 19. veka započela je praksa imenovanja oluja onako kako su nastale u okeanu. U to vreme su prognozeri vremena počeli da koriste nazive slova grčke abecede. Tokom Drugog svetskog rata, meteorolozi vazduhoplovstva i mornarice SAD-a počeli su da nazivaju oluje po imenima svojih devojaka, ili supruga. Međutim, Američka meteorološka kancelarija je ovaj sistem imenovanja brzo odbacila.

 

U međuvremenu su testirani i drugi sistemi. Međutim, na kraju je odlučeno da će Svetska meteorološka organizacija Ujedinjenih nacija, koja se sastoji od 25 članova koji predstavljaju 120 država koje okružuju svaki okeanski basen gde se takve oluje dešavaju, biti odgovorna za imenovanje oluja. Tako danas svaka regija ima svoje regionalno udruženje u zavisnosti od okeanskog basena sa kojim se graniči. Tako se, na primer, naziv atlantskih uragana razlikuje od naziva tihookeanskih uragana, a ove liste su stvorene pre šest godina za svaki okeanski sliv u skladu sa nekim vrlo strogim pravilima.

 

 

Kako se biraju imena?
Svake godine se koristi spisak od 21 imena u kojem se imena ženskog i muškog roda smenjuju jedno za drugim i one se navode po abecednom redu. Ova lista ne uključuje imena koja počinju slovima Q, U, X, Y i Z. Takođe, izabrana imena moraju ispunjavati određene kriterijume da bi se zvanično uvrstila na listu: moraju biti kratka, lako razumljiva i imaju kulturnu zastupljenost na svim jezicima koji okružuju određeni okeanski sliv. Na primer, spisak uragana u Atlantskom okeanu sastoji se od imena koja potiču iz engleske, španske i francuske kulture zbog zemalja koje se graniče sa ovim okeanskim slivom.

 

Kada se imena “penzionišu”?
Svetska meteorološka organizacija može da odluči da „ponezioniše” (prestane sa korišćenjem) bilo kojeg imena oluje. To se dešava kada su oluje toliko jake i pamte se zbog štete i velikog broja žrtava koje prouzrokuju, pa bi posledična upotreba tog imena bila neprimerena. Kada se ime oluje povuče, više se nikada ne koristi.

 

Šta ako broj oluja premaši broj imena na listi?
Iako se to ne dešava često, prvi put se dogodilo tek 2005. godine, a zatim 2020. godine (o čemu smo ovde pisali), ako je na spisku više oluja nego imena, tada prognozeri naredne oluje imenuju imenima slova grčke abecede.

 

Kako se zovu oluje za 2021. godinu u slivu Atlantskog okeana?
Tokom 2021. oluje koje će se odvijati u slivu Atlantskog okeana dobiće sledeća imena: Anna, Bill, Claudette, Danni, Elsa, Fred, Grace, Henri, Ida, Julian, Kate, Larri, Mindi, Nicholas, Odette , Peter, Rose, Sam, Teresa, Victor i Vanda. Zapamtite, spisak imena oluja u drugim okeanskim bazenima sadrži i druga imena.

 

Liste imena tropskih oluja se recikliraju
Spiskovi imena oluja pripremaju se i koriste tokom šestogodišnjeg ciklusa. To znači da se ista lista imena koristi svakih šest godina, pod uslovom da nijedno od ovih imena nije “penzionisano”. Drugim rečima, gornja lista imena oluja za 2021. godinu korišćena je 2015. godine, a ponovo će se koristiti 2027. godine.

NEW MAGAZINE