NOVE MERE ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA PANDEMIJE COVID-19

29.07.2020

Vlada Kosova donela je odluku o novim merama za suzbijanje širenja pandemije COVID-19. Mere se tiču direktno građana, ali i privatnih i javnih institucija, prevoznika, te ugostiteljskih radnji. U nastavku o nekim od najavažnijih iz niza mera.

 

One podrazumevaju, između ostalog, sledeće:

 

– obavezno nošenje maski za sve koji imaju aktivnosti van svojih domova, uz održavanje fizičkog rastojanja od 2 metra u zajedničkim prostorijama;

-zabranjeno je okupljanje više od 5 osoba na javnim trgovima, u parkovima i slično;

– zabranjena su sva javna okupljanja, uključujući privatne porodične zabave;

– zabranjene su rekreativne, kulturne i sportske aktivnosti u zatvorenom prostoru i na otvorenom na celom Kosovu, uključujući fudbalske i druge sportske škole, treninge svih sličnih oblasti;

– dozvoljeni su samo fitnes, funkcionisanje zatvorenih bazena i pojedinačni sportovi, u skladu sa Priručnikom za zaštitu od širenja COVID-19;

– zabranjeno je fizičko učešće građana u svim verskim obredima i aktivnostima širom Kosova.

 

Deo mera tiče se i javnih i privatnih institucija, kao i ugostiteljskih radnji.

 

Tako, na primer, javne i privatne institucije moraju da imaju dezinfekciona sredstva za ruke i maske na pristupačnim mestima na ulazu u ustanovu, da postave pravila sa vidljivim znakovima na svakom ulazu u objekat u skladu sa Priručnikom za zaštitu širenja COVID-19.

 

Takođe, donesena je odluka o proceduri ulaska na Kosovo, pa je obavezno posedovanje negativnog testa na COVID-19, a za građane Albanije, Severne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

 

Bilo kakvo kretanje zabranjeno je za građane u opštinama – Priština, Prizren, Peć, Podujevo, Đakovica, Uroševac, Lipljan, Glogovac, Vučitrn, Južna Mitrovica, Gnjilane, Kosovo Polje i Štrpce, od 22:30 do 05:00, osim u hitnim slučajevima.

 

Detaljnije o merama čitajte na zvaničnoj Internet stranici Vlade Kosova – https://kryeministri-ks.net/sr/vlada-je-usvojila-nove-mere-za-sprecavanje-sirenja-pandemije-covid-19/

NEW MAGAZINE