DONACIONI I KFOR-it PËR PUNËTORËT SHËNDETËSOR

25.04.2020

Dje KFOR-i i dhuroi personelit shëndetësor të spitaleve në Prishtinë dhe Graçanicë mijëra dorëza, maska, syze, kostume izoluese, termometra pa kontakt me rreze infra të kuqe si dhe mjete antiseptike për pastrimin e duarve. Përmes këtij donacioni, në vlerë prej 70.000 euro, KFOR-i u ka dalë në ndihmë punëtorëve shëndetësor për t’i trajtuar në mënyrë adekuate pacientët e tyre dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejme të korona virusit, posaçërisht në mesin e punëtorëve shëndetësor, puna e përditshme e të cilëve ka rëndësi jetike.

 

“Ky donacion është një akt i solidaritetit i cili e pasqyron bashkëpunimin e ngushtë në mes të KFOR-it dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe është pjesë e misionit të NATO-së për të siguruar mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjitha etnitë në Kosovë”, porositi Komandanti i KFOR-it Gjeneral Major Michele Risi.

 

Që nga fillimi i përhapjes së virusit, KFOR-i është duke i zhvilluar rregullisht aktivitetet e tij duke zbatuar masa të forta të kujdesit, në pajtim me udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në mënyrë që të parandalojë përhapjen e virusit dhe për të ulur në minimum rrezikun, si për pjesëtarët e këtij misioni ashtu edhe për komunitetet në shërbim të të cilave janë ata. Aftësitë e KFOR-it për të kryer operacionet e tij nuk janë zvogëluar. Forcat tona mbesin të gatshme dhe puna jonë kryesore është duke u vazhduar, theksoi më tej komandanti Risi.

 

Ky projekt u financua nga NATO dhe u zbatua nga ekipi për bashkëpunimin civilo-ushtarak (CIMIC) dhe është pjesë e përkushtimit të përgjithshëm të NATO-së, shteteve anëtare dhe partnerëve të saj për të mbështetur operacionet e Aleancës. Po ashtu, duhet theksuar se në fillim të muajit prill KFOR-i ka dhuruar pajisje për mbrojtje personale edhe në Mitrovicën Jugore dhe Veriore.

NEW MAGAZINE