SHFMU “TRE DËSHMORËT” NË VRAJAKË DHE BRATOTIN

 

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët (SHFMU) “Tre Dëshmorët” në Komunën e Rahovecit e ka një histori të pasur që daton nga viti 1956 kur u themelua si shkollë fillore. Fillimisht, mësimet mbaheshin në dhoma të improvizuara në shtëpi private. Më vonë shkolla u zhvendos në mes të fshatrave Vrajakë dhe Bratotin. Në atë kohë, shkolla funksiononte si aneks që ishte pjesë e shkollës në fshatin Ratkoc.

 

Për shkak të dëmtimeve të shumta që ishin shkaktuar, në vitin 2001 shkolla u rindërtua si masë emergjente dhe në vitin 2005 u pavarësua nga shkolla mëmë dhe kishte 370 nxënës. Mirëpo, drejtori i shkollës, Bajram Morina, thekson se për shkak të migrimit, numri aktual i të regjistruarve në shkollë është 139 nxënës. Sipas tij, ky trend i largimit të të rinjve nga rajoni nuk tregon shenja ngadalësimi dhe brenda një viti shkollor afërsisht 8-9 nxënës marrin certifikata transferimi për në vendet evropiane.

 

Jemi të përkushtuar për sukses

“Shkolla jonë e ka një edukator parashkollor, pesë mësues të klasës fillore dhe dymbëdhjetë mësues të shkollës së mesme, një drejtor dhe dy punëtorë teknik. Pavarësisht se kemi hapësirë të kufizuar, ne jemi të përkushtuar për të ofruar arsim cilësor për nxënësit tanë. Aktualisht punojmë me dy ndërrime, por shumë shpejt do të kalojmë në godinën tonë të re, e cila është pothuajse e përfunduar. Ky objekt i ri pa dyshim do të ofrojë kushte më të mira pune si për nxënësit ashtu edhe për mësimdhënësit e tyre”, tha drejtoresha Morina. Më tej ai shtoi se nuk kanë dhoma apo laboratorë të specializuar, por na siguroi se ai dhe stafi i tij mbeten të përkushtuar që t’i përmbushin kërkesat e kurrikulës së re. “Ne po punojmë me zell për t’iu ofruar mësuesve tanë trajnimin dhe mbështetjen e nevojshme për t’i ndihmuar ata të zbatojnë kurrikulën në mënyrë efektive. E dimë se kjo do të kërkojë shumë punë dhe përkushtim nga të gjithë anëtarët e stafit, por jemi të vendosur të kemi sukses.”

 

I gjithë suksesi është rezultat i bashkëpunimit me komunitetin

Një veçori tjetër e rëndësishme e shkollës që u theksua nga drejtori Morina është se të gjitha sukseset e tyre si shkollë varen shumë nga partneriteti i tyre i fortë me prindërit. Pavarësisht sfidave me të cilat përballen, ata kanë qenë në gjendje që të ndërtojnë një marrëdhënie të fortë me komunitetin e tyre. Si rezultat, ata punojnë si një ekip, ku drejtori, mësuesit dhe prindërit luajnë të gjithë një rol jetik për të siguruar që nxënësit të marrin arsimin më të mirë të mundshëm.

 

Historia jonë është dëshmi e qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë së këtij komuniteti

Në fund, drejtori Morina tha se janë krenarë për të arriturat e nxënësve të tyre, të cilët kanë marrë pjesë në shumë gara lokale dhe komunale, ku kanë performuar në mënyrë të admirueshme. Në përfundim, drejtori Morina shtoi se historia e shkollës së tyre është dëshmi e qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë së këtij komuniteti. “Jemi përballur me shumë sfida, por kemi këmbëngulur dhe kemi mbetur të përkushtuar që t’iu ofrojmë nxënësve tanë arsim cilësor. Jemi krenarë për arritjet tona të deritanishme dhe kemi besim se me mbështetjen e komunitetit tonë do të vazhdojmë të kemi sukses. Ne përpiqemi t’i inkurajojmë nxënësit tanë që t’i ndjekin ëndrrat e tyre dhe të arrijnë potencialin e tyre të plotë. Prandaj, porosia ime në fund për të gjithë nxënësit e mi dhe brezin e ri anembanë Kosovës është se ne të gjithë duhet të punojmë së bashku për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën, pasi që ikja nga problemet nuk mund të jetë kurrë zgjidhje.”

PDF Magazine

Prill

READ MORE

NEW MAGAZINE