SHFMU “VEZIR JASHARI” FERIZAJ

 

Shkolla Fillore dhe e Mesme e Ulët (SHFMU) “Vezir Jashari” gjendet në zemër të Ferizajt, një qytet i njohur për historinë e tij të pasur dhe komunitet të gjallë. Kjo është një shkollë e dedikuar për formimin e mendjeve të të rinjve dhe nxitjen e përsosmërisë akademike. Që nga themelimi i tij, ky institucion ka qenë shumë i rëndësishëm në ofrimin e arsimit cilësor për të rinjtë e Kosovës. Ju ftojmë të mësoni më shumë rreth historisë së kësaj shkolle, objekteve, arritjeve, sfidave dhe projekteve të së ardhmes, siç na ka treguar drejtoresha e saj e përkushtuar, Zyhrije Vata.

 

Një histori përkushtimi dhe rritjeje

SHFMU “Vezir Jashari” i hapi dyert për nxënësit në vitin 2007, në objektin e sapondërtuar falë mbështetjes financiare të Komunës së Ferizajt. Me kalimin e viteve, shkolla është rritur mjaft shumë dhe tani i ka mbi shtatëqind nxënës. Ndërtesa e saj aktuale, ku nxënësit ushqehen me dije, është ndërtuar posaçërisht për qëllime arsimore.

 

Objektet dhe mjedisi akademik

Shkolla krenohet me tetëmbëdhjetë klasa të mëdha, duke siguruar një mjedis të favorshëm mësimi për të gjithë nxënësit. Megjithatë, ka ende nevojë për klasë shtesë të specializuara. Ndërsa kabineti i gjuhës gjermane është i pajisur mirë, shkolla përballet me sfida në mobilimin e duhur të kabineteve të shkencave kompjuterike dhe të shkencave natyrore. Përkundër këtyre kufizimeve, SHFMU “Vezir Jashari” krenohet me një bibliotekë mbresëlënëse me mbi tetëqind libra, falë donacioneve bujare nga individë si Sulejman Dërmaku, Ramadan Mehmeti, Muhabi Neziri, Artiola Kajtazi, e shumë të tjerë.

 

Partneriteti me prindërit e luan një rol të rëndësishëm

Një nga faktorët kryesorë që kontribuon në suksesin e shkollës është bashkëpunimi i saj i fortë me prindërit. Trekëndëshi pedagogjik nxënës-shkollë-prindër funksionon në mënyrë harmonike duke mundësuar komunikim efektiv dhe mbështetje për rrugëtimin edukativ të nxënësve. Ky partneritet e luan një rol të madh në rritjen e përvojës mësimore dhe nxitjen e një mjedisi akademik pozitiv.

 

Kremtimi i arritjeve të nxënësve

SHFMU “Vezir Jashari” mburret shumë me arritjet e nxënësve të saj. Shumë prej tyre kanë shkëlqyer në konkurse të ndryshme akademike, si në nivel vendor ashtu edhe në nivel kombëtar. Hëna Sylejmani, nxënëse e shkollës, e fitoi çmimin e parë në konkursin e lëndës së fizikës në nivel komunal dhe vendin e dytë mbresëlënës në nivel kombëtar. Ekipi i shkollës për hendboll e zuri vendin e parë në garat lokale dhe rajonale, duke sjellë në shtëpi dy trofe prestigjioz. Në garat e fundit IQ Challenge të organizuara nga shkolla “Mehmet Akif”, Rigels Lubishtani dhe Tara Koxha nga SHFMU “Vezir Jashari” zunë vendin e tretë në kategoritë e tyre përkatëse.

 

Mësimdhënës të përkushtuar dhe të kualifikuar

Në SHFMU “Vezir Jashari”, të gjithë pjesëtarët e stafit mësimdhënës janë të kualifikuar dhe i janë nënshtruar trajnimeve të duhura për të përmbushur kërkesat e kurrikulës së përditësuar. Përkushtimi dhe profesionalizmi i tyre kontribuojnë në rritjen akademike të nxënësve dhe e sigurojnë zbatimin efektiv të qëllimeve arsimore.

 

Përparësitë dhe sfidat

Atributi më i fortë i shkollës qëndron në angazhimin e saj të palëkundur ndaj profesionalizmit dhe zellit. Qasja rigoroze e stafit mësimdhënës shtrihet në ofrimin e mbështetjes shtesë për nxënësit që përballen me vështirësi në të nxënë. Janë organizuar mësime plotësuese, të cilat kanë dhënë rezultate të frytshme. Megjithatë, shkolla përballet me sfida të caktuara, siç është mungesa e një objekti të dedikuar të edukatës fizike dhe instrumenteve të nevojshme për lëndën e muzikës. Këto mangësi pengojnë zhvillimin e gjithanshëm të nxënësve dhe janë fusha që shkolla synon t’i trajtojë në të ardhmen e afërt.

 

Projektet për rritjen e cilësisë arsimore

Për të përmirësuar cilësinë e përgjithshme të arsimit, SHFMU “Vezir Jashari” i ka ndërmarrë disa projekte. Dy kabinete, më saktësisht kabineti i shkencave kompjuterike dhe ai i shkencave natyrore, po pajisen për të lehtësuar përvojat praktike të të mësuarit. Përveç kësaj, shkolla planifikon të përmirësojë hapësirat e saj të jashtme duke e ndërtuar një fushë volejbolli dhe duke krijuar zona të gjelbra ku nxënësit mund të përfshihen në aktivitete sportive dhe të çmojnë natyrën. Këto projekte synojnë të ofrojnë një përvojë arsimore gjithëpërfshirëse dhe të promovojnë një zhvillim të plotë.

 

Një mesazh për të rinjtë e Kosovës

Në përmbyllje e, drejtoresha Zyhrije Vata theksoi se SHFMU “Vezir Jashari” qëndron si një fener i ekselencës arsimore në Ferizaj, duke i frymëzuar mendjet e reja që të kenë ëndrra të mëdha dhe të arrijnë qëllimet e tyre. Me angazhimin e shkollës, mësimdhënësit e përkushtuar dhe përpjekjet e vazhdueshme për të përmirësuar mjediset, shkolla vazhdon të ofrojë një mjedis edukues ku nxënësit mund të lulëzojnë dhe të shkëlqejnë. Drejtoresha gjithashtu inkurajon të rinjtë e Kosovës që ta përqafojnë arsimin si një rrugëtim të përjetshëm. Arsimi jo vetëm që i hap dyert për mundësi të pafundme, por gjithashtu i fuqizon individët të kontribuojnë në komunitetet e tyre. Përmes diturisë dhe edukimit, brezi i ri i Kosovës mund të krijojë një të ardhme më të ndritshme dhe të lërë gjurmë të pashlyeshme në botë.

PDF Magazine

Prill

READ MORE

NEW MAGAZINE